Grön Fri

Grön Fri borttagning av mossa och alger.grönfri

Påväxt så som mossa, alger och lav ser inte bara fult ut, det skadar taket. Lavens rötter bildar syra som fräter på underlaget. Mossa och alger binder fukt vilket leder till söndervittring och frostsprängning. Mossan hindrar dessutom avrinningen från taket vilket gör att vattnet kan rinna in bakvägen med rötskador på läkt och undertak som följd. Ett kostsamt takbyte kan alltså bli nödvändigt i förtid, helt i onödan. Närke_Måleri_Örebro


Grön-Fri

Grön-Fri borttagning av mossa och alger på tak och fasader av trä mur puts.

måleri Örebro hitta hantverkare målare Örebro hantverkare Örebro byggfirmor Örebro närke måleri Örebro din målare i Örebro