Målare Örebro

målare-örebro.png

Målare Örebro

kan syfta på:

 • Målning eller måleri är ett hantverk som syftar till att täcka en yta med färg. Man använder i första hand olika typer av penslar eller rollrar för att fördela ut färgen.

  Målning av byggnader och andra fasta anordningar utförs framför allt för att skydda ytor mot nötning från atmosfären, som vind, nederbörd och solblekning, och för att underlätta rengöring. Den har också dekorativt syfte.

 • Dekorationsmåleri är måleri som utförs för att i huvudsak försköna en yta. Många olika tekniker finns att tillgå, såsom lasering, ådring och marmorering.
  Med ådringsteknik (ådring), kan man skapa ytor som återger träets naturliga utseende. Med marmoreringsteknik (marmorering), kan man skapa ytor som återger utseende av olika stensorter.
  Historiska byggnader, såsom slott och herrgårdar, har ofta omfattande dekorationsmåleri.

 • Målare i betydelsen en konstnär, som målar tavlor som kallas konstverk. Se även målarkonst.

 • Målare är yrkesbeteckning för dem som målar hus in- och utvändigt, till exempel målarmästare.Målare var från medeltiden fram till år 1846 ett skrå skråsystemet upplöstes genom en lagändring som införde näringsfrihet. En målare ägnar sig även åt tapetsering och viss dekorering. Se vidare målning.

 • En beteckning på knekt, dam och kung i den vanliga kortleken

Örebro är en tätort vid Hjälmarens västra strand i Närke samt centralort i Örebro kommun och residensstad i Örebro län. Örebro är Sveriges sjätte största tätort med 107 038 invånare (2010)[3]. Kommunen är Sveriges sjunde största kommun med 137 389 invånare år 2012. Örebro är en av de tätorter som har störst befolkningsökning i Sverige, under tidsperioden 2005–2010. Detta innebär att Örebro kommer att passera Västerås och bli Sveriges 5:e största tätort innan år 2015 om tillväxten fortsätter i samma takt.[4]

Örebro var under första hälften av 1900-talet känd som ”skostaden”, eftersom ett stort antal skofabriker fanns där. Dessa är numera nedlagda. Fortfarande är Örebro i viss mån en industristad, även om staden under senare delen av 1900-talet alltmer kommit att präglas av service, tjänster och utbildning. Stora arbetsgivare idag är Örebro universitet och Universitetssjukhuset i Örebro. Staden var förr garnisonsstad, men även regementena är numera nedlagda.
Närke_Måleri_Örebro

<

måleri Örebro hitta hantverkare målare Örebro hantverkare Örebro byggfirmor Örebro närke måleri Örebro din målare i Örebro